AWARDS DINER & CONGRES

11 + 12 APRIL 2019

Op 10 en 11 april 2019 organiseert APMP Nederland een lustrumcongres ter ere van het 15 jarig bestaan van APMP Nederland.

Thema:  “Winnen door samenwerken en innoveren”.

Dit thema komt terug door geheel het event en sluit naadloos aan bij de missie van APMP om professionaliteit en kennis over het vakgebied te vergroten en te verbeteren. 

Het congres bestaat naar verwachting uit twee gedeelten:

  • Woensdagavond 10 april 2019 wordt een feestelijk diner georganiseerd en
  • Donderdag 11 april 2019 een dag-congres met top-sprekers.

Voor het eerst zijn bid- en tender-vakgenoten, business development, (overheids)inkoop en juridische specialisten, bestuurders en politici uit binnen en buitenland uitgenodigd om over het vakgebied in de breedste zin te praten om zo elkaars kennis te delen en te vergroten.

Deelnemers hebben alle mogelijkheden om te netwerken, nieuwe samenwerkingen te bespreken en de laatste ontwikkelingen op uiteenlopende vakgebieden te ontdekken.

Dit wordt naar verwachting het meest toonaangevende kennis- en netwerk-event van 2019 op het gebied van bid, tender en proposal management!

Diner

Het diner is niet alleen bedoeld om gezellig samen te zijn en het jubileum te vieren met betalende en genodigde deelnemers maar vooral ook om het vakgebied en APMP NL in ons taalgebied een professionele boost te geven. Een van de onderdelen hiervan is een prijsuitreiking aan de beste bid manager en het beste bid-team van ons taalgebied uit 2018. Wij willen hiermee een jaarlijkse traditie starten om de verdere ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied te bevorderen.

Daarnaast willen wij aan nieuw gecertificeerde professionals het bijbehorende certificaat uitreiken.

Congres

Het congres is het tweede onderdeel van het tweedaagse event. Middels vooraanstaande sprekers uit alle disciplines die voor ons vakgebied essentieel zijn, zoals bid- en tendermanagement, Europees aanbesteden, openbaar bestuur, politiek, sales en marketing en inkoop, bouwen wij aan het vergroten en bestendigen van de kennis over hoe te winnen door excellent en innovatief bid en tender management. Hierbij staat interdisciplinaire samenwerking en voortdurend streven naar vernieuwing van ons vakgebied centraal. 

Paper competitie

Een paper competitie wordt uitgeschreven rond het thema:

“Beschouw kritisch een opvallende innovatieve ontwikkeling op het vakgebied van bid en tendermanagement”

Het doel hiervan is: innovatie en professionalisering van het vakgebied te stimuleren. Een deskundige en discrete jury zal de winnaar bepalen. De winnaar krijgt de gelegenheid zijn of haar paper presenteren in een van de workshops en inhoudelijk daarover van gedachten te wisselen met de deelnemers. Bedoeling is dat dit een jaarlijks terugkerende activiteit van APMP NL wordt. De paper kan bij bewezen kwaliteit aan de Body of Knowledge worden toegevoegd of aangeboden worden aan de APMP Journal

Internationaal

Er worden Internationale deelnemers en sprekers uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten uitgenodigd. Hiermee wordt het internationale karakter van APMP NL verder versterkt en de samenwerking met buitenlandse collega’s verbeterd. De voertaal van het event zal dan ook Engels en Nederlands zijn. Alle communicatie-uitingen zijn tweetalig (EN/NL).

Ontmoeten

Een centrale ontmoetingsruimte wordt gevuld met standjes van vak-gerelateerde organisaties, statafels, mogelijkheid om iets te eten en te drinken. Er kan rondgelopen worden, genetwerkt en van gedachten gewisseld worden in kleiner of groter verband. De gekozen locatie biedt hiertoe alle mogelijkheden. Natuurlijk kan men ook lid van APMP worden!